Thông báo cập nhật bản vá 7.12 #3 vào 23 giờ 30 ngày 23/6

Chúng tôi xin được thông báo về thời gian cập nhật bản vá của máy chủ Liên Minh Huyền Thoại

Khuyến mãi trang phục Đấu Sĩ từ 23/6 - 25/6

Hãy cùng sở hữu những trang phục đẹp mắt nào!

Tổng kết giải đấu Online Liên Phòng Máy tuần 18.06.2017

Giải đấu Liên Phòng Máy diễn ra tuần vừa qua đã kết thúc thành công tốt đẹp.